Okoliš i zdravlje

Video isječci

Pregledaj sve

Misao dana

Najteža lekcija koju treba nauèiti je koje mostove koristiti u životu a koje rušiti

Prognoza

16.02

13°

17.02

14°

18.02

15°

Izvor: DHMZ