Prošireni program

Prošireni program obvezno pohađa radnik s odgovarajućom strukovnom školom sukladno zanimanju a prošlo mu je dvije godine od završene škole (diploma škole vrijedi 2 godine). Isto tako, prošireni program pohađa radnik kojemu je isteklo četiri godine od završenog osnovnog programa.