Sanitarni pregled i sanitarna iskaznica

Sanitarna iskaznica (sanitarna knjižica) je dokument koji izdaje Odjel za peidemiologiju, na temelju sanitarnog pregleda koji je određen u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94NN 93/00). Sanitarna iskaznica je pohranjena kod pravne odnosno fizičke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena. Ona nam pokazuje je li i kada je osoba obavila određene zdravstvene preglede. Poslodavac je dužan na zahtjev sanitarne inspekcije dati na uvid sanitarne iskaznice zaposlenika.

U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pod posebnim mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti spada i zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, a rezultati tog zdravstvenog nadzora se upisuju u sanitarnu iskaznicu.

Tko sve treba imati sanitarnu iskaznicu? 

1. Oni koji rade s namirnicama ili pitkom vodom tzv. «živežari» (prodavačice u samoposlugama, radnici u skladištima namirnica, kuhari, konobari, zaposlenici vodovoda...). 
Opširnije

2. Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu sredstava za održavanje osobne higijene, njege ili uljepšavanja lica i tijela (prodavačice kozmetike).
Opširnije

3. Osobe koje obavljaju poslove u školama i drugim organizacijama za djecu i omladinu (dački domovi, studentski domovi, dječja i omladinska odmarališta, ustanove socijalne skrbi i sl.).
Opširnije

4. Tete u jaslicama i vrtićima, odnosno druge osobe koje rade u predškolskim organizacijama za njegu djece.
Opširnije

5. Zdravstveni djelatnici i ljekarnici.
Opširnije

6. Osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova.
Opširnije

7. Osobe koje pružaju usluge higijenske njege pučanstva (javna kupališta, brijačnice, frizerski i kozmetički saloni i dr.).
Opširnije

8. Osobe koje rade s predmetima opće uporabe (igračke, duhan i proizvodi, posuđe, pribor, sredstva za osobnu higijenu..). 
Opširnije

  Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru