Epidemiologija

Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u javno zdravstvenoj zaštiti pučanstva Dubrovačko-neretvanske županije čiji je cilj unaprijeđenje zdravlja i prevencija bolesti.

Služba se sastoji od 4 Odjela za epidemiologiju (Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče). 

Služba za epidemiologiju obavlja sljedeće poslove:

 • zaprima Prijave zaraznih bolesti, prati i analizira kretanje zaraznih bolesti, te izdaje Izvješće o zaraznim bolestima

 • predlaže i provodi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

 • vrši obradu epidemije s ciljem sprječavanja daljeg širenja bolesti

 • sudjeluje u Nacionalnom programu borbe protiv tuberkuloze

 • sudjeluje u Nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a

 • sačinjava plan i program cijepljenja na razini Županije

 • nabavlja i distribuira cjepiva za područje Županije ovlaštenim cjepiteljima

 • izrađuje izvješća o provedenom cijepljenju propisanom zakonom i pravilnikom, te prati i evidentira nepoželjne nuspojave i postvakcinalne komplikacije

 • vrši cijepljenje pomoraca, putnika u strane zemlje, te ostalih kada je to potrebno (protiv hepatitisa A i B, gripe, žute groznice i drugih zaraznih bolesti) i o tome vodi evidenciju cijepljenje putnika, pomoraca, zdravstvenih radnika i ostala cijepljenja

 • daje upute (a prema potrebi i lijekove) o sprječavanju nastanka malarije, kolere i drugih bolesti putnicima u strane zemlje

 • obavlja sistematske preglede i izdaje sanitarne iskaznice  osobama koje rade u ugostiteljstvu, zdravstvu, obrazovanju i drugim djelatnostima predviđenima zakonom

 • vodi registre kliconoša i parazitonoša

 • vrši antirabičnu zaštitu (zaštitu od bjesnoće) cijepljenjem veterinara, lovočuvara i drugih koji su više izloženi bjesnoći, te obradom onih koje je ugrizla životinja, te o tome vodi evidenciju

 • provodi prevenciju legionarske bolesti u hotelima

 • vrši higijensko-epidemiološki nadzor nad:

            - sanitarno-higijenskim uvjetima
            - vodoopskrbom
             - morem, plažama i bazenima
             - otpadnim vodama
             - uklanjanjem otpadnih tvari
             - zdravstvenim ustanovama
             - vrtićima i školama
             - ustanovama socijalne skrbi
             - objektima kolektivne prehrane
             - osobama koje dolaze iz rizičnih područja
             - lukama i zračnim lukama
             - javnim površinama, kampovima, tržnicama, parkovima...

 • obavlja nadzor nad DDD mjerama

 • vrši uzorkovanje vode za tehnički prijem građevine (novosagrađeni objekti) i za minimalne uvjete građevine

 • vrši preglede školske djece i mladeži prema epidemiološkim indikacijama, te poduzima preventivne mjere

 • organizira zdravstvenu edukaciju

 • vodi tečaj higijenskog minimuma  

 • drugi poslovi