Drugo ispitivanja kakvoće mora za kupanje

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 03. do 13. lipnja 2019. godine. Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 118 plaža, more na 114 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More je na plažama Ušće Ploče i Klek u općini Slivno bilo dobre kakvoće, dok je na plažama Portina u Pločama i Porporela u Dubrovniku more bilo zadovoljavajuće kakvoće.