Održan simpozij 'Neurorazvojni poremećaji i rana intervencija'

7. svibnja 2016. godine u Dubrovniku je održan simpozij „Neurorazvojni poremećaji i rana intervencija“ s ciljem stvaranja zajedničke platforme za ranu intervenciju. Neurorazvojni poremećaji obuhvaćaju skupinu stanja ili bolesti koja uzrokuju odstupanja u rastu i razvoju djeteta, od blažih (kao što su usporeni neuromotorni razvoj, poremećaji komunikacije, smetnje govora, ponašanja i učenja) do težih poremećaja (kao što je cerebralna paraliza, mentalna retardacija, oštećenja vida i sluha i drugo). Rana intervencija su multidisciplinarni postupci poticanja svih područja djetetova razvoja od rođenja do dobi od 6 godina, s ciljem optimalnog razvoja djeteta. S intervencijom je potrebno krenuti odmah po prepoznatom riziku za atipičnu razvojnu krivulju, a primjenjuju se različiti postupci usmjereni kako na dijete i tako i na njegovu okolinu (roditelje i proširenu obitelj ali i zajednicu), kako bi se stvorili uvjeti i potakao optimalan razvoj svih potencijala djeteta na tjelesnom, emocionalnom, jezično-govornom, socijalnom i kognitivnom području. Dokazano je kako smanjenje fragmentarnosti usluga odnosno povezivanje usluga i servisa rane intervencije efikasnije pridonosi ovom cilju.

Stoga je unapređenje znanja stručnjaka u zajednici o ranoj intervenciji preduvjet za osiguranje kvalitetne usluge i najboljeg mogućeg ishoda za dijete s odstupanjima u razvoju, a njene usluge imaju za cilj smanjenje budućih teškoća ili invaliditeta osposobljavajući dijete za optimalno i aktivno funkcioniranje u društvu u budućnosti. 

Na simpoziju je sudjelovalo preko 130 polaznika raznih struka (doktori medicine, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori i drugi). Program simpozija možete vidjeti ovdje  Simpozij Neurorazvojni poremecaji i rana intervencija - program.

Organizatori simpozija bili su udruga Dubrovnik zdravi grad i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije s partnerima Sveučilište u Dubrovniku i OŠMarina Držića Dubrovnik (Škola s posebnim programom). Vjerujemo da su stručna predavanja ovog simpozija omogućila polaznicima bolje razumijevanje potreba djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kako bi se u budućnosti osigurale kvalitetne usluge usmjerene na identifikaciju, dijagnostiku, (re)habilitaciju i praćenje djece s neurorazvojnim poremećajima.

Zbornik sažetaka sa simpozija