Školska medicina

Do 1997.g. integrirana zdravstvena zaštita školske djece, Odlukom o provedbi preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama koju je 03. rujna 1997. godine donio tadašnji ministar prof. dr. sc. Andrija Hebrang, 01. siječnja 1998. razdvaja se u preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu školske djece. Tom odlukom poslove provedbe preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladeži obavljaju doktori medicine – specijalisti školske medicine pri županijskim Zavodima za javno zdravstvo. Brigu o liječenju bolesne djece preuzimaju liječnici obiteljske medicine.

U ZZJZ Dubrovačko–neretvanske županije, u školskoj godini 2010/11, četiri tima školske medicine skrbe o 15 932 školske djece upisane u osnovnim i srednjim školama i 2214 studenata. Na području Županije nalazi se 31 osnovna (matična) škola sa 42 područne, te 16 srednjih škola. 


Služba školske medicine na prostoru Županije organizirana je na sljedeći način:


  • Odjel za školsku medicinu Dubrovnik (2 tima)
  • Odjel za školsku medicinu Metković (1 tim)
  • Odjel za školsku medicinu Korčula (1 tim)
Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece:


  • Sistematski pregledi
  • Cijepljenje 
  • Higijensko-epidemiološki nadzor nad školama
  • Savjetovališni rad
  • Zdravstveni rad
  • Rad povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece dorasle upisu u osnovnu školu