Ostale publikacije

Dubrovnik- zdravi grad Gradska slika zdravlja

Povijesno-medicinski vodič kroz medicinu starog Dubrovnika

SLIKA ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI OKVIR ZA ZDRAVLJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE