Suicidi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Dubrovačko-neretvanska županija (DNŽ) prema stopi izvršenih samoubojstava nalazi se među županijama s najnižim stopama.

U razdoblju od 1998. do 2015. godine u DNŽ izvršeno je 205 samoubojstava, 144 osobe muškog spola i 61 ženskog (tablica 1).  Broj izvršenih samoubojstava raste s dobi, a najveći udio je u dobnoj skupini 50-64 godine za oba spola (svako treće izvršeno samoubojstvo) (tablica 2). Međutim postoje spolne razlike prema dobi izvršenja samoubojstva. Žene značajno češće izvrše samoubojstvo nakon 65. godine života, a muškarci u mlađim dobnim skupinama (slika 1). 

Najčešći način izvršenja samoubojstva kod oba spola je vješanje. Osim toga muškarci samoubojstvo najčešće izvrše vatrenim oružjem i skokom s visine (slika 2), a žene utapanjem i samootrovanjem (slika 3).

 

Tablica 1. Broj izvršenih samoubojstava u Dubrovačko-neretvanskoj župniji u razdoblju od 1998. do 2015. godine prema spolu i godini izvršenja

 

Tablica2. Broj izvršenih samoubojstava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 1998. do 2015. godine prema spolu i dobnim skupinama

 

 

Slika 1. Udio izvršenih samoubojstava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 1998. do 2015. godine prema spolu i dobnim skupinama

 

 

Slika 2. Načini izvršenja samoubojstva (u %) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 1998. do 2015. godine za muški spol

 

 

Slika 3. Načini izvršenja samoubojstva (u %) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 1998. do 2015. godine za ženski spol

 

Zablude i činjenice o samoubojstvu

Depresija - najznačajniji rizični čimbenik za suicid