Odjel za mentalno zdravlje

Odjel za mentalno zdravlje djeluje u sastavu Službe za promicanje zdravlja i bavi se zaštitom mentalnog zdravlja. Ima 6 savjetovališta, raspoređenih tako da se omogući što bolja dostupnost korisnicima usluga (Dubrovnik, Metković, Ploče, Korčula, Vela Luka i Orebić).

Djelatnici i radno vrijeme

Mentalno zdravlja je bitan čimbenik sveukupnog zdravlja i ima veliki utjecaj na opću dobrobit pojedinca, obitelji i društva u cjelini. Upravo zbog toga potrebno je prevenirati sve veću učestalost i težinu poremećaja mentalnog zdravlja te razviti što kvalitetniji sustav skrbi za osobe s mentalnim poteškoćama kako bi se zaštitilo i unaprijedilo njihovo mentalno zdravlje.

U vezi s prethodnim, u Odjelu se primarno bavimo dijelom mentalnog zdravlja koje je usmjereno na prevenciju i rano otkrivanje osoba s mentalnim poteškoćama te što ranije uključivanje osoba s poteškoćama u savjetodavni tretman.

U Odjel za mentalno zdravlje mogu doći  osobe s različitim  mentalnim poteškoćama kao što su:

-ovisnici i konzumenti psihoaktivnih tvari te članovi njihovih obitelji,

-osobe s depresivnim, anksioznim poremećajem te poremećajem prilagodbe,

-osobe koje proživljavaju adolescentne krize, krize vezane za brak, posao i dr.,

-djeca s problemima u ponašanju (agresivni ispadi, ometajuće ponašanje i sl.),

-osobe s poteškoćama u socijalnim odnosima,

-osobe koje bi htjele poboljšati svoje socijalne vještine (npr. komunikacijske vještine, asertivno ponašanje i sl.)

 

Odjel za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge:

- psihijatrijski pregled,

- individualno savjetovanje i psihoterapiju osoba s mentalnim poteškoćama,

- obiteljski savjetovališni tretman i psihoterapiju,

- rad u malim grupama,

- provođenje supstitucijskih programa kod ovisnika,

- testiranje kapilarne krvi na hepatitise B i C, HIV i sifilis ovisnika i konzumenata i dr.

- cijepljenje protiv hepatitisa B 

- testiranje urina na prisustvo droga

- testiranje zaposelnika na prisutstvo droga na zahtjev poslodavca

 

Odjel, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

-organizira edukativne radionice za djelatnike u školama, roditelje i učenike,

-organizira i sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti,

- sudjeluje u zdravstvenom informiranju javnosti putem medija i dr.

 

U Odjel za mentalno zdravlje možete doći na pregled bez uputnice svog liječnika obiteljske medicine.