Deseto ispitivanja kakvoće mora za kupanje

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je deseto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 26. rujna do 05. listopada 2017. godine. Uzorci mora na svih 116 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je na plažama Ušće Ploče u Pločama i Gradska plaža Banje u Korčuli more bilo dobre kakvoće. More na plaži Portina u Pločama ocjenjeno je zadovoljavajućom ocjenom.