Prvo ispitivanja kakvoće mora za kupanje

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 14.  do 24. svibnja 2018. godine. Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 118 plaža, more na 117 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je na plaži Uvala Luka u Trpnju more bilo dobre kakvoće.