Iznenadno onečišćenje mora na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu

Po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora fekalnim vodama 09.08.2017. godine Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu. Rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke parametre propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

 Nakon dojave o iznenadnom onečišćenju izvršeno je 10.08.2017 ispitivanje kakvoće mora kojim se utvrdilo da je ocjena kakvoće mora: izvrsno. Za potvrdu rezultata rade se dodatna ispitivanja.  

Sukladno Uredbi (čl.23. i 24.), uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.
 

Obzirom da uzorak mora na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.