Šesto ispitivanje kakvoće mora za kupanje u Dubrovačko neretvanskoj županiji u 2017. godini

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je šesto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 31. srpnja do 13. kolovoza 2017. godine. Uzorci mora na 155 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), dok je na Kupalištu VK Cavtat tijekom šestog ispitivanja mora 31.07.2017. utvrđeno kratkotrajno onečišćenje mora. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 02, 03. i 04. kolovoza 2017. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima  Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Od ukupno 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je na plažama Mlini u Župi dubrovačkoj, Kobaš u Stonu i Portina u Pločama more bilo dobre kakvoće.

Po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora fekalnim vodama 09. kolovoza 2017. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je   more za kupanje na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 10. i 11. kolovoza 2017. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje će se ponoviti i sedam dana od onečišćenja radi provjere prestanka onečišćenja.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.